George Harinck over ‘t protestantisme

publicatie + + +

George Harinck is Amsterdams hoogleraar van de geschiedenis van het neocalvinisme en kan goed uitleggen hoezeer het protestantisme ons land heeft gevormd. Lees het artikel hier. Het protestantisme (van oudsher een protestbeweging) als grond van ons individualisme:

Harinck: 'Als je vraagt: aan wie is nou de waarheid toevertrouwd? In de Middeleeuwen zei je dan: die is aan de kerk toevertrouwd, en aan de koning. Ook het koningschap was een afspiegeling van Gods gezag. Of je zegt: nee, de waarheid is toevertrouwd aan jou en aan mij. En wij bouwen dus samen die samenleving. Die perspectiefwisseling die in de Reformatie plaatsvond, is heel belangrijk. Je kunt zeggen dat de Verlichting of de Franse Revolutie een volgende fase is geweest in dat denken. Dat was een seculiere toepassing van dat protestantisme, en dat kun je waarderen of niet waarderen. Maar hoe dan ook: die wissel is in de zestiende eeuw omgezet.'