De wereldkerk in eigen land

publicatie + + + + + +

Een achtergrondartikel voor VolZin over de wereldkerk in eigen land: de talloze migrantenkerken in Nederland. Het artikel werd later ook gepubliceerd door NieuwWij.

'De Geest waait waarheen zij wil. Dat wisten we, maar het blijkt opnieuw uit de van kleur veranderende samenstelling van christelijk Nederland. De Nederlandse christen is al lang niet meer alleen een lelieblanke protestant of katholiek, ter wereld gekomen in een Hollandse wieg en gedoopt onder de hand van de lokale priester of dominee. Integendeel: Nederland telt inmiddels pakweg een miljoen christenen met een verre herkomst (het exacte aantal is niet bekend). Vluchtelingen, expats, economische migranten, mensen uit voormalige Nederlandse koloniën – inclusief al hun kinderen en kindskinderen.'