Voor een samenvatting van drie kwartier, zie dan dit gesprek (juni 2022):

Mijn boek laat je met andere ogen kijken naar wat de klimaatverandering betekent. Is dit de eerste keer dat we zo bang zijn voor wat de toekomst brengt? Nee, zeker niet. De tweede keer dan? Nee. De derde keer? Ook niet.

Waarom zijn we eigenlijk ooit begonnen met de uitstoot van broeikasgassen? Dat deden we om de mensheid een beter leven te geven. Duizenden jaren lang waren we zo goed als weerloos tegen honger, armoede, ziekte, kindersterfte en natuurrampen.

Weten we zeker hoe onze klimaattoekomst eruit gaat zien? Nee. Er is veel meer onzekerheid in de klimaatwetenschap dan algemeen bekend is. Het wordt daarom tijd om een stap naar achteren te zetten en de klimaatcrisis met frisse ogen te bekijken. Na het lezen van dit boek is je blik anders.

Dit is een boek voor iedereen die zich zorgen maakt over de opwarming. Zo iemand was ik ook. Juist vanuit die zorg over de toekomst heb ik me ruim een jaar lang grondig in het onderwerp verdiept en kwam ik tot allerlei inzichten en conclusies die ik oprecht nooit had verwacht.

Op basis van vrijwel alleen maar wetenschappelijke bronnen toon ik in dit boek aan dat onze klimaatangsten veel sterker zijn gepolitiseerd en irrationeler zijn dan we door hebben.

Ook plaats ik de opwarming in zijn historische context. De menselijke uitstoot van broeikasgassen is de schaduwkant van een optimistisch project: het project van de moderniteit, dat als doel had de mensheid op te tillen uit zijn miserabele bestaan.